Hôm nay, 2018-06-20 19:05


Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

 • Người gửi
 • Nội dung
Ngoại tuyến

Minh Pham@fb

 • Bài viết: 9
 • Ngày tham gia: 2016-01-24 10:34

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài2016-02-02 8:46

T

Tướng hồn mỗi ngày tặng bao nhiêu lần tẩy luyện?

1. 3 lần (đúng)

2. 5 lần

Ngoại tuyến

Minh Pham@fb

 • Bài viết: 9
 • Ngày tham gia: 2016-01-24 10:34

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài2016-02-02 8:53

T
Tinh lực bao lâu hồi phục 1 điểm?

1. 3 giờ

2. 1 giờ (sai 10800 tiền, 20 c.huân)

Ngoại tuyến

Minh Pham@fb

 • Bài viết: 9
 • Ngày tham gia: 2016-01-24 10:34

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài2016-02-05 1:06

N

Nước Ngô lập quốc ở Giang Đông, vậy dựng cơ nghiệp ở Giang Đông là ai?

1. Tôn Quyền (sai)

2. Tôn sách

Ngoại tuyến

Minh Pham@fb

 • Bài viết: 9
 • Ngày tham gia: 2016-01-24 10:34

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài2016-02-06 1:52

C
Cuối thời Ngụy có dũng tướng mạnh hơn Triệu Vân, ra vào vạn địch như chốn không người, đó là ai?

1. Văn Uyên

2. Hạ Hầu Bá (đúng 5 th.lực, 12200 tiền)

Ngoại tuyến

giangbachoc@gmail.com

 • Bài viết: 1
 • Ngày tham gia: 2016-12-24 14:57

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài2017-05-25 14:47

Tôn Thượng Hương là người vợ thứ mấy của Lưu Bị?


Đúng: Thứ 3

Sai: Thứ 4

Ngoại tuyến

tiểu bảo

 • Bài viết: 300
 • Ngày tham gia: 2016-07-16 9:49

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài2017-05-26 14:45

chữ Q 

        ai được mệnh danh là cây cung vàng thời tam quốc


                A,hoàng trung            B,lưu bị            -> đáp án A 

chữ x

      con ngựa nào nổi tiếng nhưng rơi vào tay nhiều chủ nhất


            A, ô vân đạp tuyết          B , xích thố -> đáp án B

 chữ T

      ai các cuộc đời vất vả nhất nhưng lại nổi tiếng thơi tam quốc         A , triệu vân                       B  , quan vũ  -> đáp án A

 


                  
     

Ngoại tuyến

Lục Tường Phú Ân

 • Bài viết: 8
 • Ngày tham gia: 2017-12-02 18:17

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài2018-02-22 9:53

kết nghĩa kim lan thưởng bao nhiêu công huân?

đáp án:400 công huân

Ngoại tuyến

teradark

 • Bài viết: 1
 • Ngày tham gia: 2017-12-11 22:51

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài2018-04-01 16:14

Điển quân bát hiệu úy trong Tây Lương bát hiệu úy là ai?

A.Viên Thiệu

B.Tào Tháo

(chưa rõ câu trả lời)


Trang trước

Quay về Khu dữ liệu trò chơi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot], Google [Bot], ryuctkai5 khách