Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Minh Pham@fb
Bài viếtCOLON 9
Ngày tham giaCOLON 2016-01-24 10:34

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài gửi bởi Minh Pham@fb » 2016-02-02 8:46

TTướng hồn mỗi ngày tặng bao nhiêu lần tẩy luyện?1. 3 lần (đúng)2. 5 lần

Minh Pham@fb
Bài viếtCOLON 9
Ngày tham giaCOLON 2016-01-24 10:34

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài gửi bởi Minh Pham@fb » 2016-02-02 8:53

TTinh lực bao lâu hồi phục 1 điểm?1. 3 giờ2. 1 giờ (sai 10800 tiền, 20 c.huân)

Minh Pham@fb
Bài viếtCOLON 9
Ngày tham giaCOLON 2016-01-24 10:34

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài gửi bởi Minh Pham@fb » 2016-02-05 1:06

NNước Ngô lập quốc ở Giang Đông, vậy dựng cơ nghiệp ở Giang Đông là ai?1. Tôn Quyền (sai)2. Tôn sách

Minh Pham@fb
Bài viếtCOLON 9
Ngày tham giaCOLON 2016-01-24 10:34

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài gửi bởi Minh Pham@fb » 2016-02-06 1:52

CCuối thời Ngụy có dũng tướng mạnh hơn Triệu Vân, ra vào vạn địch như chốn không người, đó là ai?1. Văn Uyên2. Hạ Hầu Bá (đúng 5 th.lực, 12200 tiền)

giangbachoc@gmail.com
Bài viếtCOLON 1
Ngày tham giaCOLON 2016-12-24 14:57

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài gửi bởi giangbachoc@gmail.com » 2017-05-25 14:47

Tôn Thượng Hương là người vợ thứ mấy của Lưu Bị?Đúng: Thứ 3Sai: Thứ 4

tiểu bảo
Bài viếtCOLON 300
Ngày tham giaCOLON 2016-07-16 9:49

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài gửi bởi tiểu bảo » 2017-05-26 14:45

chữ Q ai được mệnh danh là cây cung vàng thời tam quốc A,hoàng trung B,lưu bị -> đáp án A chữ x con ngựa nào nổi tiếng nhưng rơi vào tay nhiều chủ nhất A, ô vân đạp tuyết B , xích thố -> đáp án B chữ T ai các cuộc đời vất vả nhất nhưng lại nổi tiếng thơi tam quốc A , triệu vân B , quan vũ -> đáp án A

Lục Tường Phú Ân
Bài viếtCOLON 8
Ngày tham giaCOLON 2017-12-02 18:17

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài gửi bởi Lục Tường Phú Ân » 2018-02-22 9:53

kết nghĩa kim lan thưởng bao nhiêu công huân?đáp án:400 công huân

teradark
Bài viếtCOLON 1
Ngày tham giaCOLON 2017-12-11 22:51

Re: Tổng hợp câu hỏi "Thử tài suy đoán"

Gửi bài gửi bởi teradark » 2018-04-01 16:14

Điển quân bát hiệu úy trong Tây Lương bát hiệu úy là ai?A.Viên ThiệuB.Tào Tháo(chưa rõ câu trả lời)

BUTTON_POST_REPLY