Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bang chiến

Đã gửiCOLON 2013-10-28 15:12
gửi bởi Mỹ Nhân
Bang chiến mỗi tuần tiến hành 1 lần, do bang chủ báo danh tham gia, top 16 bang có công huân cao nhất trong tuần sẽ tự động phổ cập bang chiến.Mỗi 9:00 tối chủ nhật hàng tuần, bang chiến sẽ bắt đầu, dùng phương thức đấu loại để tìm ra quán quân sau cùng.Chiến đấu sử dụng phương thức tiến hành tự động, người chơi bấm vào kính phóng đại để theo dõi quá trình chiến đấu cụ thể:Kết thúc bang chiến, quán quân và á quân mỗi bang được thưởng 3 túi quà, bang chủ sẽ tiến hành phân chia.