Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Mỹ Nhân
Bài viếtCOLON 11843
Ngày tham giaCOLON 2013-09-17 19:20

Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân » 2013-10-21 20:02

Luyện Dược Tễ:Đến mỗi thành tại Hoa Đà quán tương ưng cấp dung lệnh bài để đổi.Mỗi lần nhận được 1 bình dược tễ Dược tễ võ lực cấp 1:Bạc 2Dược tễ võ lực cấp 2:Vàng 9Dược tễ võ lực cấp 3:Phượng Hoàng Vũ 14 Thô Thuỷ Tinh 5Dược tễ võ lực cấp 4:Hổ Trấn24 Hoàng Long Ngọc 24 Kim Tôn 24 Mã Não18Dược tễ võ lực cấp 5:Kim Tôn 27 Hoàng Long Ngọc 27 Trân Châu 36 Hương Nang 24 Hổ Trấn 27Dược tễ võ lực cấp 6:Hắc Thiết 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Hoàng Kim 42 Tiên Bình 42 Địa Tiên Kiệt 53 Tinh Kim 4Dược tễ kĩ cấp 1:Bạc 2Dược tễ kĩ cấp 2:Vàng 9Dược tễ kĩ cấp 3:Bát quái phù 14 Thô thuỷ tinh 5Dược tễ kĩ cấp 4:Hổ Trấn 24 Tinh Hương Nang14 Kim Tôn 18 Mã Não 18Dược tễ kĩ cấp 5:Hổ Trấn 27 Trân Châu 36 Hoàng Long Ngọc 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42Dược tễ kĩ cấp 6:Trân Châu 42 Hoàng Kim 42 Hắc Thiết 42 Thiết Quặng 32 Địa Thiên Kiệt 60 Phượng Vĩ Thảo 60Dược tễ pháp cấp 1:Bạc 2Dược tễ pháp cấp 2:Vàng 9Dược tễ pháp cấp 3:Bát Quái Phù 14 Thô Thuỷ Tinh5Dược tễ pháp cấp 4:Hoàng Long Ngọc 24 Tinh Hương Nang 14 Kim Tôn 18 Mã Não18Dược tễ pháp cấp 5:Tinh Hương Nang 21 Trân Châu 36 Mã Não 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42Dược tễ pháp cấp 6:Hoàng Kim 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Tuý Hồn Hương 42 Tinh Kim 4 Địa Thiên Kiệt 52 Tiên Bình42Luyện Tiên Lộ:Cấp 60 đến Nghiệp Thành dung lệnh bài tại Hoa Đà quán đổi Tiên lộ cấp 1 1ần 6 bình dược tễ cấp 1Tiên lộ cấp 2 1lần 5 bình dược tễ cấp 2Tiên lộ cấp 3 1 lần 4 bình dược tễ cấp 3Tiên lộ cấp 4 1lần 3 bình dược tễ cấp 4Tiên lộ cấp 5 1lần 2 bình dược tễ cấp 5Tiên lộ võ lực cấp1 : Tuý Hồn Hương 6 Địa Thiên Kiệt 6Tiên lộ võ lực cấp2: Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12Tiên lộ võ lực cấp3 Tuý Hồn Hương36 Địa Tiên Kiệt 36 Tinh Kim3Tiên lộ võ lực cấp4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39Tiên lộ võ lực cấp5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ 58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ kĩ cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Tiên Kiệt 6Tiên lộ kĩ cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Tiên Kiệt 12Tiên lộ kĩ cấp 3:Tuý Hồn Hương 36 Địa Thiên Kiệt 36 Tinh Kim 3Tiên lộ kĩ cấp 4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39Tiên lộ kĩ cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ pháp cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Thiên Kiệt 6Tiên lộ pháp cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12Tiên lộ pháp cấp 3: Tuý Hồn Hương 36 Địa Tiên Kiệt 36 Tinh Kim 3Tiên lộ pháp cấp 4:Lộc Minh Giác29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Tiên Lộ 39Tiên lộ pháp cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Tiên Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Dược tễ tương ứng với việc tăng thuộc tính :Dược tễ cấp7 hiện tại chưa mở Cấp 1105Cấp 215105Cấp 32015105Cấp 4252015105CẤp 530252015105Cấp 63530252015105Cấp 7403530252015105
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Mỹ Nhân với 2013 lần sửa trong tổng số.

100001452171076
Bài viếtCOLON 2
Ngày tham giaCOLON 2013-10-25 13:41

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi 100001452171076 » 2013-10-31 17:35

cho em hỏi tý! lệnh bài để có được dược tế thì vào đâu để kiếm!thanks các bác nhiều

Mỹ Nhân
Bài viếtCOLON 11843
Ngày tham giaCOLON 2013-09-17 19:20

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân » 2014-01-08 11:05

Cái đó nhìn độ hoạt bát phần Trợ giúp bạn nhé!

YTUUEP5KGDQ2DRWDOYYY7WW7FU
Bài viếtCOLON 1
Ngày tham giaCOLON 2014-01-29 19:22

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi YTUUEP5KGDQ2DRWDOYYY7WW7FU » 2014-02-01 16:49

cho mình hỏi: bạc kiếm ở đâu?

thanhtoan.tvt@gmail.com
Bài viếtCOLON 1
Ngày tham giaCOLON 2014-02-06 10:29

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi thanhtoan.tvt@gmail.com » 2014-02-25 19:38

ai biết cho hỏi cái: mình lv72 rồi mà dược tể của mấy con phụ chưa được cấp 5. Bây giờ tôi muốn luyện dược tể cấp 5 lại không có lệnh bài (Lam sắc lệnh bài hay lục sắc lệnh bài) hiện nay tôi chỉ có Tử sắc lệnh bài mà thôi. Bây giờ tôi vào lệnh bài đổi mà không đổi được. Từ tử sắc lệnh bài sang lam hay lục sắc lệnh bài được. các bạn có cách nào chỉ giúp tôi với! cám ơn

congnhi000@gmail.com
Bài viếtCOLON 8
Ngày tham giaCOLON 2014-05-10 18:05

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi congnhi000@gmail.com » 2014-06-03 10:08

Cái bảng có ý nghĩa gì vậy Mỹ Nhân?

bakutit@yahoo.com
Bài viếtCOLON 14
Ngày tham giaCOLON 2014-10-10 15:59

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi bakutit@yahoo.com » 2014-10-31 15:47

Phôi dược tễ 6 mua ở đâu vậy Mĩ Nhân? Và lv bao nhiêu thì mới mua được? Mình cấp 62 rồi nhưng Hoa Đà không thấy bán.

M123
Bài viếtCOLON 2
Ngày tham giaCOLON 2015-05-24 22:28

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi M123 » 2015-05-27 11:50

[quote="Mỹ Nhân"]Luyện Dược Tễ:Đến mỗi thành tại Hoa Đà quán tương ưng cấp dung lệnh bài để đổi.Mỗi lần nhận được 1 bình dược tễ Dược tễ võ lực cấp 1:Bạc 2Dược tễ võ lực cấp 2:Vàng 9Dược tễ võ lực cấp 3:Phượng Hoàng Vũ 14 Thô Thuỷ Tinh 5Dược tễ võ lực cấp 4:Hổ Trấn24 Hoàng Long Ngọc 24 Kim Tôn 24 Mã Não18Dược tễ võ lực cấp 5:Kim Tôn 27 Hoàng Long Ngọc 27 Trân Châu 36 Hương Nang 24 Hổ Trấn 27Dược tễ võ lực cấp 6:Hắc Thiết 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Hoàng Kim 42 Tiên Bình 42 Địa Tiên Kiệt 53 Tinh Kim 4Dược tễ kĩ cấp 1:Bạc 2Dược tễ kĩ cấp 2:Vàng 9Dược tễ kĩ cấp 3:Bát quái phù 14 Thô thuỷ tinh 5Dược tễ kĩ cấp 4:Hổ Trấn 24 Tinh Hương Nang14 Kim Tôn 18 Mã Não 18Dược tễ kĩ cấp 5:Hổ Trấn 27 Trân Châu 36 Hoàng Long Ngọc 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42Dược tễ kĩ cấp 6:Trân Châu 42 Hoàng Kim 42 Hắc Thiết 42 Thiết Quặng 32 Địa Thiên Kiệt 60 Phượng Vĩ Thảo 60Dược tễ pháp cấp 1:Bạc 2Dược tễ pháp cấp 2:Vàng 9Dược tễ pháp cấp 3:Bát Quái Phù 14 Thô Thuỷ Tinh5Dược tễ pháp cấp 4:Hoàng Long Ngọc 24 Tinh Hương Nang 14 Kim Tôn 18 Mã Não18Dược tễ pháp cấp 5:Tinh Hương Nang 21 Trân Châu 36 Mã Não 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42Dược tễ pháp cấp 6:Hoàng Kim 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Tuý Hồn Hương 42 Tinh Kim 4 Địa Thiên Kiệt 52 Tiên Bình42Luyện Tiên Lộ:Cấp 60 đến Nghiệp Thành dung lệnh bài tại Hoa Đà quán đổi Tiên lộ cấp 1 1ần 6 bình dược tễ cấp 1Tiên lộ cấp 2 1lần 5 bình dược tễ cấp 2Tiên lộ cấp 3 1 lần 4 bình dược tễ cấp 3Tiên lộ cấp 4 1lần 3 bình dược tễ cấp 4Tiên lộ cấp 5 1lần 2 bình dược tễ cấp 5Tiên lộ võ lực cấp1 : Tuý Hồn Hương 6 Địa Thiên Kiệt 6Tiên lộ võ lực cấp2: Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12Tiên lộ võ lực cấp3 Tuý Hồn Hương36 Địa Tiên Kiệt 36 Tinh Kim3Tiên lộ võ lực cấp4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39Tiên lộ võ lực cấp5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ 58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ kĩ cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Tiên Kiệt 6Tiên lộ kĩ cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Tiên Kiệt 12Tiên lộ kĩ cấp 3:Tuý Hồn Hương 36 Địa Thiên Kiệt 36 Tinh Kim 3Tiên lộ kĩ cấp 4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39Tiên lộ kĩ cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ pháp cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Thiên Kiệt 6Tiên lộ pháp cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12Tiên lộ pháp cấp 3: Tuý Hồn Hương 36 Địa Tiên Kiệt 36 Tinh Kim 3Tiên lộ pháp cấp 4:Lộc Minh Giác29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Tiên Lộ 39Tiên lộ pháp cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Tiên Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Dược tễ tương ứng với việc tăng thuộc tính :Dược tễ cấp7 hiện tại chưa mở Cấp 1105Cấp 215105Cấp 32015105Cấp 4252015105CẤp 530252015105Cấp 63530252015105Cấp 7403530252015105[/quote]

bakutit@yahoo.com
Bài viếtCOLON 14
Ngày tham giaCOLON 2014-10-10 15:59

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi bakutit@yahoo.com » 2016-04-03 11:44

[quote="Mỹ Nhân"]Luyện Dược Tễ:Đến mỗi thành tại Hoa Đà quán tương ưng cấp dung lệnh bài để đổi.Mỗi lần nhận được 1 bình dược tễ Dược tễ võ lực cấp 1:Bạc 2Dược tễ võ lực cấp 2:Vàng 9Dược tễ võ lực cấp 3:Phượng Hoàng Vũ 14 Thô Thuỷ Tinh 5Dược tễ võ lực cấp 4:Hổ Trấn24 Hoàng Long Ngọc 24 Kim Tôn 24 Mã Não18Dược tễ võ lực cấp 5:Kim Tôn 27 Hoàng Long Ngọc 27 Trân Châu 36 Hương Nang 24 Hổ Trấn 27Dược tễ võ lực cấp 6:Hắc Thiết 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Hoàng Kim 42 Tiên Bình 42 Địa Tiên Kiệt 53 Tinh Kim 4Dược tễ kĩ cấp 1:Bạc 2Dược tễ kĩ cấp 2:Vàng 9Dược tễ kĩ cấp 3:Bát quái phù 14 Thô thuỷ tinh 5Dược tễ kĩ cấp 4:Hổ Trấn 24 Tinh Hương Nang14 Kim Tôn 18 Mã Não 18Dược tễ kĩ cấp 5:Hổ Trấn 27 Trân Châu 36 Hoàng Long Ngọc 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42Dược tễ kĩ cấp 6:Trân Châu 42 Hoàng Kim 42 Hắc Thiết 42 Thiết Quặng 32 Địa Thiên Kiệt 60 Phượng Vĩ Thảo 60Dược tễ pháp cấp 1:Bạc 2Dược tễ pháp cấp 2:Vàng 9Dược tễ pháp cấp 3:Bát Quái Phù 14 Thô Thuỷ Tinh5Dược tễ pháp cấp 4:Hoàng Long Ngọc 24 Tinh Hương Nang 14 Kim Tôn 18 Mã Não18Dược tễ pháp cấp 5:Tinh Hương Nang 21 Trân Châu 36 Mã Não 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42Dược tễ pháp cấp 6:Hoàng Kim 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Tuý Hồn Hương 42 Tinh Kim 4 Địa Thiên Kiệt 52 Tiên Bình42Luyện Tiên Lộ:Cấp 60 đến Nghiệp Thành dung lệnh bài tại Hoa Đà quán đổi Tiên lộ cấp 1 1ần 6 bình dược tễ cấp 1Tiên lộ cấp 2 1lần 5 bình dược tễ cấp 2Tiên lộ cấp 3 1 lần 4 bình dược tễ cấp 3Tiên lộ cấp 4 1lần 3 bình dược tễ cấp 4Tiên lộ cấp 5 1lần 2 bình dược tễ cấp 5Tiên lộ võ lực cấp1 : Tuý Hồn Hương 6 Địa Thiên Kiệt 6Tiên lộ võ lực cấp2: Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12Tiên lộ võ lực cấp3 Tuý Hồn Hương36 Địa Tiên Kiệt 36 Tinh Kim3Tiên lộ võ lực cấp4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39Tiên lộ võ lực cấp5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ 58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ kĩ cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Tiên Kiệt 6Tiên lộ kĩ cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Tiên Kiệt 12Tiên lộ kĩ cấp 3:Tuý Hồn Hương 36 Địa Thiên Kiệt 36 Tinh Kim 3Tiên lộ kĩ cấp 4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39Tiên lộ kĩ cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ pháp cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Thiên Kiệt 6Tiên lộ pháp cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12Tiên lộ pháp cấp 3: Tuý Hồn Hương 36 Địa Tiên Kiệt 36 Tinh Kim 3Tiên lộ pháp cấp 4:Lộc Minh Giác29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Tiên Lộ 39Tiên lộ pháp cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Tiên Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Dược tễ tương ứng với việc tăng thuộc tính :Dược tễ cấp7 hiện tại chưa mở Cấp 1105Cấp 215105Cấp 32015105Cấp 4252015105CẤp 530252015105Cấp 63530252015105Cấp 7403530252015105acc yangtze sv 118 không mở được hòm đề nghị GM xem lại

bakutit@yahoo.com
Bài viếtCOLON 14
Ngày tham giaCOLON 2014-10-10 15:59

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài gửi bởi bakutit@yahoo.com » 2016-04-03 11:45

[quote="100001452171076"]cho em hỏi tý! lệnh bài để có được dược tế thì vào đâu để kiếm!thanks các bác nhiều[/quote]acc yangtze không mở được hòm đề nghị GM xem lai

BUTTON_POST_REPLY