Hôm nay, 2018-05-23 5:00


Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

 • Người gửi
 • Nội dung
Ngoại tuyến

Mỹ Nhân

 • Bài viết: 11739
 • Ngày tham gia: 2013-09-17 19:20

Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2013-10-21 20:02

Luyện Dược Tễ:

Đến mỗi thành tại Hoa Đà quán tương ưng cấp dung lệnh bài để đổi.

Mỗi lần nhận được 1 bình dược tễ 


Dược tễ võ lực cấp 1:Bạc 2

Dược tễ võ lực cấp 2:Vàng 9

Dược tễ võ lực cấp 3:Phượng Hoàng Vũ 14  Thô Thuỷ Tinh 5

Dược tễ võ lực cấp 4:Hổ Trấn24  Hoàng Long Ngọc 24  Kim Tôn 24  Mã Não18

Dược tễ võ lực cấp 5:Kim Tôn 27  Hoàng Long Ngọc 27  Trân Châu 36  Hương Nang 24  Hổ Trấn 27

Dược tễ võ lực cấp 6:Hắc Thiết 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Hoàng Kim 42 Tiên Bình 42 Địa Tiên Kiệt 53 Tinh Kim 4


Dược tễ kĩ cấp 1:Bạc 2

Dược tễ kĩ cấp 2:Vàng 9

Dược tễ kĩ cấp 3:Bát quái phù 14  Thô thuỷ tinh 5

Dược tễ kĩ cấp 4:Hổ Trấn 24  Tinh Hương Nang14  Kim Tôn 18  Mã Não 18

Dược tễ kĩ cấp 5:Hổ Trấn 27 Trân Châu 36 Hoàng Long Ngọc 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42

Dược tễ kĩ cấp 6:Trân Châu 42 Hoàng Kim 42 Hắc Thiết 42 Thiết Quặng 32 Địa Thiên Kiệt 60 Phượng Vĩ Thảo 60


Dược tễ pháp cấp 1:Bạc 2

Dược tễ pháp cấp 2:Vàng 9

Dược tễ pháp cấp 3:Bát Quái Phù 14 Thô Thuỷ Tinh5

Dược tễ pháp cấp 4:Hoàng Long Ngọc 24  Tinh Hương Nang 14  Kim Tôn 18  Mã Não18

Dược tễ pháp cấp 5:Tinh Hương Nang 21 Trân Châu 36 Mã Não 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42

Dược tễ pháp cấp 6:Hoàng Kim 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Tuý Hồn Hương 42 Tinh Kim 4 Địa Thiên Kiệt 52 Tiên Bình42


Luyện Tiên Lộ:

Cấp 60 đến Nghiệp Thành dung lệnh bài tại Hoa Đà quán đổi 

Tiên lộ cấp 1 1ần 6 bình dược tễ cấp 1

Tiên lộ cấp 2 1lần 5 bình dược tễ cấp 2

Tiên lộ cấp 3 1 lần 4 bình dược tễ cấp 3

Tiên lộ cấp 4 1lần 3 bình dược tễ cấp 4

Tiên lộ cấp 5 1lần 2 bình dược tễ cấp 5Tiên lộ võ lực cấp1 : Tuý Hồn Hương 6  Địa Thiên Kiệt 6

Tiên lộ võ lực cấp2: Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12

Tiên lộ võ lực cấp3 Tuý Hồn Hương36  Địa Tiên Kiệt 36  Tinh Kim3

Tiên lộ võ lực cấp4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39

Tiên lộ võ lực cấp5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ 58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ kĩ cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Tiên Kiệt 6

Tiên lộ kĩ cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Tiên Kiệt 12

Tiên lộ kĩ cấp 3:Tuý Hồn Hương 36 Địa Thiên Kiệt 36 Tinh Kim 3

Tiên lộ kĩ cấp 4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39

Tiên lộ kĩ cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ pháp cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Thiên Kiệt 6

Tiên lộ pháp cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12

Tiên lộ pháp cấp 3: Tuý Hồn Hương 36 Địa Tiên Kiệt 36 Tinh Kim 3

Tiên lộ pháp cấp 4:Lộc Minh Giác29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Tiên Lộ 39

Tiên lộ pháp cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Tiên Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58


Dược tễ tương ứng với việc tăng thuộc tính :

Dược tễ cấp7 hiện tại chưa mở 


Cấp 1

10

5


Cấp 2

15

10

5


Cấp 3

20

15

10

5


Cấp 4

25

20

15

10

5


CẤp 5

30

25

20

15

10

5


Cấp 6

35

30

25

20

15

10

5


Cấp 7

40

35

30

25

20

15

10

5


Sửa lần cuối bởi Mỹ Nhân vào ngày 2013-11-07 10:46 với 1 lần sửa trong tổng số.
Ngoại tuyến

100001452171076

 • Bài viết: 2
 • Ngày tham gia: 2013-10-25 13:41

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2013-10-31 17:35

cho em hỏi tý! lệnh bài để có được dược tế thì vào đâu để kiếm!

thanks các bác nhiều

Ngoại tuyến

Mỹ Nhân

 • Bài viết: 11739
 • Ngày tham gia: 2013-09-17 19:20

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2014-01-08 11:05

Cái đó nhìn độ hoạt bát phần Trợ giúp bạn nhé!

Ngoại tuyến

YTUUEP5KGDQ2DRWDOYYY7WW7FU

 • Bài viết: 1
 • Ngày tham gia: 2014-01-29 19:22

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2014-02-01 16:49


cho mình hỏi: bạc kiếm ở đâu?

Ngoại tuyến

thanhtoan.tvt@gmail.com

 • Bài viết: 1
 • Ngày tham gia: 2014-02-06 10:29

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2014-02-25 19:38

ai biết cho hỏi cái: mình lv72 rồi mà dược tể của mấy con phụ chưa được cấp 5. Bây giờ tôi muốn luyện dược tể cấp 5 lại không có lệnh bài (Lam sắc lệnh bài hay lục sắc lệnh bài) hiện nay tôi chỉ có Tử sắc lệnh bài mà thôi. Bây giờ tôi vào lệnh bài đổi mà không đổi được. Từ tử sắc lệnh bài sang lam hay lục sắc lệnh bài được. các bạn có cách nào chỉ giúp tôi với! cám ơn

Ngoại tuyến

congnhi000@gmail.com

 • Bài viết: 8
 • Ngày tham gia: 2014-05-10 18:05

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2014-06-03 10:08

Cái bảng có ý nghĩa gì vậy Mỹ Nhân?

Ngoại tuyến

bakutit@yahoo.com

 • Bài viết: 14
 • Ngày tham gia: 2014-10-10 15:59

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2014-10-31 15:47

Phôi dược tễ 6 mua ở đâu vậy Mĩ Nhân?  Và lv bao nhiêu thì mới mua được?  Mình cấp 62 rồi nhưng Hoa Đà không thấy bán.

Ngoại tuyến

M123

 • Bài viết: 2
 • Ngày tham gia: 2015-05-24 22:28

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2015-05-27 11:50

[quote="Mỹ Nhân"]

Luyện Dược Tễ:

Đến mỗi thành tại Hoa Đà quán tương ưng cấp dung lệnh bài để đổi.

Mỗi lần nhận được 1 bình dược tễ 


Dược tễ võ lực cấp 1:Bạc 2

Dược tễ võ lực cấp 2:Vàng 9

Dược tễ võ lực cấp 3:Phượng Hoàng Vũ 14  Thô Thuỷ Tinh 5

Dược tễ võ lực cấp 4:Hổ Trấn24  Hoàng Long Ngọc 24  Kim Tôn 24  Mã Não18

Dược tễ võ lực cấp 5:Kim Tôn 27  Hoàng Long Ngọc 27  Trân Châu 36  Hương Nang 24  Hổ Trấn 27

Dược tễ võ lực cấp 6:Hắc Thiết 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Hoàng Kim 42 Tiên Bình 42 Địa Tiên Kiệt 53 Tinh Kim 4


Dược tễ kĩ cấp 1:Bạc 2

Dược tễ kĩ cấp 2:Vàng 9

Dược tễ kĩ cấp 3:Bát quái phù 14  Thô thuỷ tinh 5

Dược tễ kĩ cấp 4:Hổ Trấn 24  Tinh Hương Nang14  Kim Tôn 18  Mã Não 18

Dược tễ kĩ cấp 5:Hổ Trấn 27 Trân Châu 36 Hoàng Long Ngọc 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42

Dược tễ kĩ cấp 6:Trân Châu 42 Hoàng Kim 42 Hắc Thiết 42 Thiết Quặng 32 Địa Thiên Kiệt 60 Phượng Vĩ Thảo 60


Dược tễ pháp cấp 1:Bạc 2

Dược tễ pháp cấp 2:Vàng 9

Dược tễ pháp cấp 3:Bát Quái Phù 14 Thô Thuỷ Tinh5

Dược tễ pháp cấp 4:Hoàng Long Ngọc 24  Tinh Hương Nang 14  Kim Tôn 18  Mã Não18

Dược tễ pháp cấp 5:Tinh Hương Nang 21 Trân Châu 36 Mã Não 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42

Dược tễ pháp cấp 6:Hoàng Kim 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Tuý Hồn Hương 42 Tinh Kim 4 Địa Thiên Kiệt 52 Tiên Bình42


Luyện Tiên Lộ:

Cấp 60 đến Nghiệp Thành dung lệnh bài tại Hoa Đà quán đổi 

Tiên lộ cấp 1 1ần 6 bình dược tễ cấp 1

Tiên lộ cấp 2 1lần 5 bình dược tễ cấp 2

Tiên lộ cấp 3 1 lần 4 bình dược tễ cấp 3

Tiên lộ cấp 4 1lần 3 bình dược tễ cấp 4

Tiên lộ cấp 5 1lần 2 bình dược tễ cấp 5Tiên lộ võ lực cấp1 : Tuý Hồn Hương 6  Địa Thiên Kiệt 6

Tiên lộ võ lực cấp2: Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12

Tiên lộ võ lực cấp3 Tuý Hồn Hương36  Địa Tiên Kiệt 36  Tinh Kim3

Tiên lộ võ lực cấp4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39

Tiên lộ võ lực cấp5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ 58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ kĩ cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Tiên Kiệt 6

Tiên lộ kĩ cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Tiên Kiệt 12

Tiên lộ kĩ cấp 3:Tuý Hồn Hương 36 Địa Thiên Kiệt 36 Tinh Kim 3

Tiên lộ kĩ cấp 4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39

Tiên lộ kĩ cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ pháp cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Thiên Kiệt 6

Tiên lộ pháp cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12

Tiên lộ pháp cấp 3: Tuý Hồn Hương 36 Địa Tiên Kiệt 36 Tinh Kim 3

Tiên lộ pháp cấp 4:Lộc Minh Giác29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Tiên Lộ 39

Tiên lộ pháp cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Tiên Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58


Dược tễ tương ứng với việc tăng thuộc tính :

Dược tễ cấp7 hiện tại chưa mở 


Cấp 1

10

5


Cấp 2

15

10

5


Cấp 3

20

15

10

5


Cấp 4

25

20

15

10

5


CẤp 5

30

25

20

15

10

5


Cấp 6

35

30

25

20

15

10

5


Cấp 7

40

35

30

25

20

15

10

5


[/quote]

Ngoại tuyến

bakutit@yahoo.com

 • Bài viết: 14
 • Ngày tham gia: 2014-10-10 15:59

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2016-04-03 11:44

[quote="Mỹ Nhân"]

Luyện Dược Tễ:

Đến mỗi thành tại Hoa Đà quán tương ưng cấp dung lệnh bài để đổi.

Mỗi lần nhận được 1 bình dược tễ 


Dược tễ võ lực cấp 1:Bạc 2

Dược tễ võ lực cấp 2:Vàng 9

Dược tễ võ lực cấp 3:Phượng Hoàng Vũ 14  Thô Thuỷ Tinh 5

Dược tễ võ lực cấp 4:Hổ Trấn24  Hoàng Long Ngọc 24  Kim Tôn 24  Mã Não18

Dược tễ võ lực cấp 5:Kim Tôn 27  Hoàng Long Ngọc 27  Trân Châu 36  Hương Nang 24  Hổ Trấn 27

Dược tễ võ lực cấp 6:Hắc Thiết 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Hoàng Kim 42 Tiên Bình 42 Địa Tiên Kiệt 53 Tinh Kim 4


Dược tễ kĩ cấp 1:Bạc 2

Dược tễ kĩ cấp 2:Vàng 9

Dược tễ kĩ cấp 3:Bát quái phù 14  Thô thuỷ tinh 5

Dược tễ kĩ cấp 4:Hổ Trấn 24  Tinh Hương Nang14  Kim Tôn 18  Mã Não 18

Dược tễ kĩ cấp 5:Hổ Trấn 27 Trân Châu 36 Hoàng Long Ngọc 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42

Dược tễ kĩ cấp 6:Trân Châu 42 Hoàng Kim 42 Hắc Thiết 42 Thiết Quặng 32 Địa Thiên Kiệt 60 Phượng Vĩ Thảo 60


Dược tễ pháp cấp 1:Bạc 2

Dược tễ pháp cấp 2:Vàng 9

Dược tễ pháp cấp 3:Bát Quái Phù 14 Thô Thuỷ Tinh5

Dược tễ pháp cấp 4:Hoàng Long Ngọc 24  Tinh Hương Nang 14  Kim Tôn 18  Mã Não18

Dược tễ pháp cấp 5:Tinh Hương Nang 21 Trân Châu 36 Mã Não 27 Hương Nang 24 Tiên Bình 42

Dược tễ pháp cấp 6:Hoàng Kim 42 Phượng Vĩ Thảo 60 Tuý Hồn Hương 42 Tinh Kim 4 Địa Thiên Kiệt 52 Tiên Bình42


Luyện Tiên Lộ:

Cấp 60 đến Nghiệp Thành dung lệnh bài tại Hoa Đà quán đổi 

Tiên lộ cấp 1 1ần 6 bình dược tễ cấp 1

Tiên lộ cấp 2 1lần 5 bình dược tễ cấp 2

Tiên lộ cấp 3 1 lần 4 bình dược tễ cấp 3

Tiên lộ cấp 4 1lần 3 bình dược tễ cấp 4

Tiên lộ cấp 5 1lần 2 bình dược tễ cấp 5Tiên lộ võ lực cấp1 : Tuý Hồn Hương 6  Địa Thiên Kiệt 6

Tiên lộ võ lực cấp2: Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12

Tiên lộ võ lực cấp3 Tuý Hồn Hương36  Địa Tiên Kiệt 36  Tinh Kim3

Tiên lộ võ lực cấp4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39

Tiên lộ võ lực cấp5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ 58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ kĩ cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Tiên Kiệt 6

Tiên lộ kĩ cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Tiên Kiệt 12

Tiên lộ kĩ cấp 3:Tuý Hồn Hương 36 Địa Thiên Kiệt 36 Tinh Kim 3

Tiên lộ kĩ cấp 4:Lộc Minh Giác 29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Ngọc Lộ 39

Tiên lộ kĩ cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Ngọc Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58Tiên lộ pháp cấp 1:Tuý Hồn Hương 6 Địa Thiên Kiệt 6

Tiên lộ pháp cấp 2:Tuý Hồn Hương 12 Địa Thiên Kiệt12

Tiên lộ pháp cấp 3: Tuý Hồn Hương 36 Địa Tiên Kiệt 36 Tinh Kim 3

Tiên lộ pháp cấp 4:Lộc Minh Giác29 Miêu Nhãn 20 Tinh Kim 29 Thanh Tâm Tiên Lộ 39

Tiên lộ pháp cấp 5:Miêu Nhãn 29 Tinh Kim 44 Thanh Tâm Tiên Lộ58 Châu Quang Thanh Từ 45 Tử Thuỷ Tinh 58


Dược tễ tương ứng với việc tăng thuộc tính :

Dược tễ cấp7 hiện tại chưa mở 


Cấp 1

10

5


Cấp 2

15

10

5


Cấp 3

20

15

10

5


Cấp 4

25

20

15

10

5


CẤp 5

30

25

20

15

10

5


Cấp 6

35

30

25

20

15

10

5


Cấp 7

40

35

30

25

20

15

10

5


acc yangtze sv 118 không mở được hòm đề nghị GM xem lại

Ngoại tuyến

bakutit@yahoo.com

 • Bài viết: 14
 • Ngày tham gia: 2014-10-10 15:59

Re: Giới thiệu về dược tễ & tiên lộ

Gửi bài2016-04-03 11:45

[quote="100001452171076"]

cho em hỏi tý! lệnh bài để có được dược tế thì vào đâu để kiếm!

thanks các bác nhiều

[/quote]

acc yangtze không mở được hòm đề nghị GM xem lai

Trang kế tiếp

Quay về Khu dữ liệu trò chơi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách