Hôm nay, 2018-05-23 5:04


Chi tiết trận pháp

  • Người gửi
  • Nội dung
Ngoại tuyến

Mỹ Nhân

  • Bài viết: 11739
  • Ngày tham gia: 2013-09-17 19:20

Chi tiết trận pháp

Gửi bài2013-10-21 19:35

Trận Pháp

Thởi Trung Quốc xưa, bất kì trận chiến nào cũng  rất chu ý về trận pháp và đội hình, được gọi là “ Bố Trận”. Bố Trận hợp lý sẽ tăng chiến lực của các thành viên  trong đội , khăc địch phục sanh.

「Phong Lưu Tam Quốc」Người chơi có thể thông qua một bố trận hợp lý để thăng cấp nhân vật chính và các thuộc tính của đồng hành, chiến thắng địch thủ.


Mở công năng:

Cấp 10 thông quan Hắc Phong Trại (1) mở

Sau này cấp các trận pháp sẽ theo cấp người chơi mà tăng, Trân pháp sẽ càng ngày càng nhiều, các trận pháp khác nhau có thể tăng cường các thuộc tính khác nhau ;


Dưới đây là chi tiết về các trân pháp.

PS: Bát quái trận mãn cấp 20, Các trận pháp khác tuỳ vào cấp nhân vật chính tăng mà thay đổi theo.

Tên trận phápThuộc tính khi mỗi cấp tăngCấp để mở

Tên trận  pháp

Thuộc tính  khi mỗi cấp tăng

Cấp để mở

Phương viên trận 

HP+20

LV10

Chân• phương  viên trận 

HP+50

LV70

Yển nguyệt trận 

Phổ công+10

LV15

Chân• yển nguyệt  trận 

Phổ công+15

LV70

Ngư lân trận 

Phổ pháp+7

LV25

Chân• ngư lân  trận 

Phổ pháp+10

LV70

Phong thất trận 

Kĩ công+15

LV30

Chân• phong thất  trận 

Kĩ công+30

LV75

Hành ách trận

Kĩ thủ+12

LV35

Chân• hành ách  trận

Kĩ thủ+25

LV75

Chùy hình trận

Pháp công+12

LV40

Chân• chùy  hình trận

Pháp công+20

LV75

Nhạn hình trận

Pháp thủ+8

LV45

Chân• nhạn  hình trận

Pháp thủ+15

LV75

Bát quái trận

Tiên  công+4000

LV55

Cửu thiên minh  lôi trận

Bạo kích cấp+1

LV85

Bát môn kim tỏa  trận

Bền cấp+1

LV85

Thất tinh liên  hoàn trận

Đỡ cấp+1

LV85

Nhị long xuất  thủy trận

Phá kích cấp+1

LV85

Nhất tự trường  xà trận

Né tránh cấp+1

LV95

Thập diện mai  phục trận

Mệnh trúng cấp+1

LV95Ngoại tuyến

trungvinh@gmail.com

  • Bài viết: 3
  • Ngày tham gia: 2014-12-04 15:59

Re: Chi tiết trận pháp

Gửi bài2015-04-05 5:26

????? ruom rà khó mà nhớ dc?


Ngoại tuyến

thiennhiendep1975@yahoo.com

  • Bài viết: 1
  • Ngày tham gia: 2016-06-03 15:17

Re: Chi tiết trận pháp

Gửi bài2016-06-06 8:42

eo co so do thi lbiet sao dc


Ngoại tuyến

playok

  • Bài viết: 16
  • Ngày tham gia: 2016-10-15 18:16

Re: Chi tiết trận pháp

Gửi bài2017-04-05 23:48

... ảnh???


Quay về Khu dữ liệu trò chơi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: phong@duong2 khách