Chi tiết trận pháp

BUTTON_POST_REPLY
Mỹ Nhân
Bài viếtCOLON 11843
Ngày tham giaCOLON 2013-09-17 19:20

Chi tiết trận pháp

Gửi bài gửi bởi Mỹ Nhân » 2013-10-21 19:35

Trận PhápThởi Trung Quốc xưa, bất kì trận chiến nào cũng rất chu ý về trận pháp và đội hình, được gọi là “ Bố Trận”. Bố Trận hợp lý sẽ tăng chiến lực của các thành viên trong đội , khăc địch phục sanh.「Phong Lưu Tam Quốc」Người chơi có thể thông qua một bố trận hợp lý để thăng cấp nhân vật chính và các thuộc tính của đồng hành, chiến thắng địch thủ.Mở công năng:Cấp 10 thông quan Hắc Phong Trại (1) mởSau này cấp các trận pháp sẽ theo cấp người chơi mà tăng, Trân pháp sẽ càng ngày càng nhiều, các trận pháp khác nhau có thể tăng cường các thuộc tính khác nhau ;Dưới đây là chi tiết về các trân pháp.PS: Bát quái trận mãn cấp 20, Các trận pháp khác tuỳ vào cấp nhân vật chính tăng mà thay đổi theo.Tên trận phápThuộc tính khi mỗi cấp tăngCấp để mởTên trận phápThuộc tính khi mỗi cấp tăngCấp để mởPhương viên trận HP+20LV10Chân• phương viên trận HP+50LV70Yển nguyệt trận Phổ công+10LV15Chân• yển nguyệt trận Phổ công+15LV70Ngư lân trận Phổ pháp+7LV25Chân• ngư lân trận Phổ pháp+10LV70Phong thất trận Kĩ công+15LV30Chân• phong thất trận Kĩ công+30LV75Hành ách trận Kĩ thủ+12LV35Chân• hành ách trận Kĩ thủ+25LV75Chùy hình trận Pháp công+12LV40Chân• chùy hình trận Pháp công+20LV75Nhạn hình trận Pháp thủ+8LV45Chân• nhạn hình trận Pháp thủ+15LV75Bát quái trận Tiên công+4000LV55Cửu thiên minh lôi trận Bạo kích cấp+1LV85Bát môn kim tỏa trận Bền cấp+1LV85Thất tinh liên hoàn trận Đỡ cấp+1LV85Nhị long xuất thủy trận Phá kích cấp+1LV85Nhất tự trường xà trận Né tránh cấp+1LV95Thập diện mai phục trậnMệnh trúng cấp+1LV95

trungvinh@gmail.com
Bài viếtCOLON 3
Ngày tham giaCOLON 2014-12-04 15:59

Re: Chi tiết trận pháp

Gửi bài gửi bởi trungvinh@gmail.com » 2015-04-05 5:26

????? ruom rà khó mà nhớ dc?

thiennhiendep1975@yahoo.com
Bài viếtCOLON 1
Ngày tham giaCOLON 2016-06-03 15:17

Re: Chi tiết trận pháp

Gửi bài gửi bởi thiennhiendep1975@yahoo.com » 2016-06-06 8:42

eo co so do thi lbiet sao dc

playok
Bài viếtCOLON 16
Ngày tham giaCOLON 2016-10-15 18:16

Re: Chi tiết trận pháp

Gửi bài gửi bởi playok » 2017-04-05 23:48

... ảnh???

BUTTON_POST_REPLY