Hôm nay, 2018-04-24 22:22


Hoạt động: Vàng Tu Luyện, Tẩy Luyện Kinh Mạch, Khuyến Mãi Cự

  • Người gửi
  • Nội dung
Ngoại tuyến

Mỹ Nhân

  • Bài viết: 11696
  • Ngày tham gia: 2013-09-17 19:20

Hoạt động: Vàng Tu Luyện, Tẩy Luyện Kinh Mạch, Khuyến Mãi Cự

Gửi bài2016-09-12 19:39

Hoạt động: Vàng Tu Luyện, Tẩy Luyện Kinh Mạch, Khuyến Mãi Cực Sốc

Nội Dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi dùng vàng để tu luyện nâng sao, tẩy luyện cho Kinh Mạch sẽ được giảm giá 20%! Người chơi có thể kích vào Hoạt động tri ân để mở ra giao diện. Hoặc cũng có thể vào nhân vật, chọn kinh mạch để mở. Chú ý: Phải xuất hiện giao diện như dưới mới tiến hành tẩy luyện, tránh mất vàng mà hoạt động chưa mở.Chú ý:

1.Chỉ có vàng dùng cho tu luyện, tẩy luyện kinh mạch mới được giảm giá 20%
2.Phải xuất hiện giao diện như bên trên thì hoạt động mới được bắt đầu.

Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc


Quay về Khu tin tức công cáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: khoa Hương Hiểu S3925 khách